วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รูปภาพผี


ผีถ้วยแก้ว เป็นการละเล่นโบราณอย่างหนึ่งตามความเชื่อส่วนบุคคล โดยเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญวิญญาณ (หรือผี) มาสถิตในถ้วยแก้ว แล้วสอบถามเรื่องราวต่างๆ กับวิญญาณนั้นตามแต่จุดประสงค์ของผู้เล่น ผู้เล่นจะทราบคำตอบของคำถาม จากการเคลื่อนที่ของถ้วยแก้วไปบนตัวอักษรที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษ

[แก้] ประวัติ

ในคำสอนตามคำภีร์ทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่าจิตของมนุษย์นั้นจะทำงานอยู่ตลอดเวลา ในเวลาที่เราคิดเรื่องใดๆ ก็ตาม จะมีกระแสจิตกระจายออกมารอบๆ ซึ่งทำให้ผู้ที่ทำสมาธิจนสำเร็จฌาน สมาบัติ หรือได้สำเร็จวิชา "เจโตปริยญาณ" (หยั่งรู้วาระจิต) จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของคนทุกคนได้ ซึ่งธรรมชาติของกระแสความคิดนี้มีทั้งในมนุษย์และสัตว์ทั่วไปด้วย ผู้ที่รับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้นี้ นอกจากผู้ได้สำเร็จวิชาเจโตปริยญาณแล้ว ก็ยังมีพวกเทพ เทวดา ต่างๆ ด้วย รวมไปถึงพวกวิญญาณทั้งหลาย ที่ยังเร่ร่อนอยู่ในมิติที่ละเอียด ซึ่งตาของมนุษย์ธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งพวกเหล่านี้จะสามารถรับรู้กระแสความคิดของมนุษย์ได้เช่นกัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า สายตา และอวัยวะสัมผัสต่างๆ ของมนุษย์นั้น มีความสามารถน้อยมากเมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉาน ยกตัวอย่างเช่น นกเหยี่ยวในเวลาอยู่ในที่สูง จะสามารถมองเห็นลูกหนูตัวเล็กๆ ที่อยู่ห่างออกไปถึง 1 กิโลเมตร ได้ แต่ถ้าให้คนอยู่ในที่สูงแล้วมองอย่างนั้นบ้างก็จะไม่สามารถมองเห็นแต่อย่างใด , หรือเช่น สุนัข จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำมากๆ ได้ ในขณะที่หูของมนุษย์จะไม่ได้ยินแต่อย่างใด , จมูกดมกลิ่นของสุนัขก็สามารถได้กลิ่นที่แม้เจือจางเพียงบางเบาในอากาศได้ แต่จมูกของมนุษย์จะไม่สามารถทำได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าอายตนะสัมผัสของมนุษย์นั้น มีความสามารถน้อยมากๆ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนทั่วไปส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อว่ามีพวกกายละเอียด เพราะไม่สามารถมองเห็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นๆ ซึ่งมีกายอันละเอียด เช่น พวกวิญญาณ หรือพวกกายทิพย์ เหล่านี้ได้ นอกจากว่าจะเกิดมีกรณีพิเศษอื่นๆ เช่น พวกกายละเอียดเหล่านั้นต้องการจะแสดงร่างให้เห็น เป็นต้นฯ

[แก้] อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่สำคัญมีเพียงแผ่นกระดาษหรือแผ่นไม้ ที่แบ่งเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมหรือวงกลม แล้วเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปให้ครบถ้วน พร้อมทั้งถ้วยแก้วหรือภาชนะอย่างอื่นที่คล้ายกัน บ้างก็ใช้เหรียญแทนถ้วยแก้ว เรียกว่า ผีเหรียญ นอกเหนือจากนี้ก็อาจเตรียมเครื่องเซ่น และธูป 1 ดอกเป็นส่วนประกอบ

[แก้] วิธีการเล่น

ก่อนเล่นจะต้องมีการอัญเชิญวิญญาณมาเข้าในถ้วย ผู้ที่เล่นต้องตั้งจิตเป็นสมาธิ เอานิ้วชี้แตะรวมกันไว้บนถ้วยแก้วที่คว่ำลง แล้วถามคำถามจากวิญญาณที่เชิญมาเข้าในถ้วย วิญญาณจะบังคับถ้วยแก้วให้เดินไปตามอักษรแต่ละตัว แล้วผสมออกมาเป็นคำเพื่อถอดความหมาย
การเล่นผีถ้วยแก้วมีข้อควรระวังคือ ห้ามนำมือออกจากถ้วยแก้วก่อนส่งวิญญาณกลับ มิฉะนั้นจะถูกวิญญาณทำร้ายหรือเข้าสิง

2 ความคิดเห็น: